יום ב', יח’ בטבת תשע”ז
טפסים
דף הבית חוזרי ‏מנכ"ל ‏ונהלים יצירת קשר.

טופס ויתור על סודיות.doc שאלון הפנייה 5.1 של תלמיד הלומד בגן רגיל או מיוחד לוועדות שילוב / השמה .doc שאלון הפניה לתלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית.doc שאלון הפניה 4.5 של תלמיד הלומד בכתה ח"מ בבי"ס בחינוך רגיל או בבי"ס לח"מ לוועדת השמה.doc שאלון הפניה 5.3 של תלמיד הלומד בכיתה רגילה לוועדת השמה.doc שאלון הפניה 5.2 של תלמיד הלומד בכתה רגילה לוועדת שילוב בית ספרית .doc שאלון הפניה 5.5 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמיגדי גן לקויי שמיעה.doc שאלון הפניה 5.6 תוספת לשאלון ההפניה לוועדת שילוב/השמה לתלמידי יסודי ועל יסודי לקויי שמיעה.doc

 
 
טפסים


Powered by 022.co.ilכניסה למשתמש רשום | תנאי שימוש | הקם אתר חינם | | RSS